Després de la bona noticia de l’elecció del nou Papa FRANCESC, successor de l’Apòstol Pere i Pastor universal de l’Església, tothom hem donat gràcies al Bon Déu que ens ha permès superar ràpidament la situació de la vacant a la Seu de Roma. Agraeixo les pregàries que

ja es venen fent des del primer moment a les Comunitats de la nostra Església Diocesana, i demano que aquest Diumenge 17, en totes les nostres Celebracions Eucarístiques i d’Oració Pública de la Litúrgia de les Hores, s’expliciti de manera especial la nostra acció de gràcies al Senyor.

Aquest mateix dia, a las 19’30 hores, en l’Església Catedral, jo mateix presidiré l’Eucaristia del Diumenge V de Quaresma que oferirem per el nou Papa. Tots demanarem per a Ell la força de l’Esperit Sant a fi de que pugui confirmar-nos en la fe i guiar al Poble de Déu per el camí de l’Evangeli, de manera que puguem oferir als nostres germans de tot el món la llum de Jesucrist Salvador.

Rebeu cadascú la salutació i l’agraïment del vostre germà bisbe,

+ Joan Piris, Bisbe de Lleida