El nostre germà Bisbe Joan Piris ens invita a participar avui, dijous, a les 19’30 h, a la Casa de l’Església (Acadèmia Mariana), a “l’acte d’enviament a la missió pastoral” de tots els homes i dones que col.laborem a la Diòcesi.

En aquesta trobada

Mons. Piris presentarà una nova carta pastoral que servirà per orientar el treball de la Diòcesi en aquest curs 2012-13. En un moment donat les persones presents manifestarem en veu alta el nostre compromís de col.laborar amb el nostre Bisbe, en la tasca de proposar l’Evangeli de Jesús a tota persona que el vulgui acollir.

Finalment, ell farà la pregària d’enviament de totes les persones participants.