Dins de l’Àrea de Litúrgia i d’Evangelització, cada estiu se celebra una tanda d’exercicis espirituals a la Casa d’Espiritualitat dels Jesuïtes de Raimat.

Aquest any, del 5 al 11 de juliol, hi han assistit 23 persones provinents de Girona, Lleida i les seves comarques (entre elles dos matrimonis, un diaca i una religiosa).

Han estat acompanyats per Mn. Ramon Prat i el tema dels exercicis ha estat sobre “Els Signes de Fe i el 4rt Evangeli”. Els participants van poder fer pregària en un ambient de silenci i en un entorn de pau enmig de la natura que envolta la Casa.

Tot plegat va fer possible un bon aprofitament d’aquests exercicis, per la qual cosa, creiem que seria bo que l’any vinent molta més gent en pogués gaudir.