Foto Rectangle: 

La Conferència Episcopal Espanyola ha presentat la instrucció pastoral "Jesucrist, salvador de l'home i esperança del món", aprovada en l'última Assemblea Plenària, el passat 21 d'abril.

El document fa una presentació positiva de la persona i la missió de Jesucrist al món, en relació amb el moment present, amb l'objectiu de "confirmar els creients en Crist en la fe de l'Església". Aquest document recull les aportacions que han anat oferint els bisbes en les diferents Assemblees Plenàries.

Amb aquesta instrucció pastoral, els bisbes espanyols volen exhortar els cristians a mantenir-se "ferms en l'esperança" que han posat en Jesucrist i es proposen afirmar la fe de l'Església sobre la persona i missió de Jesucrist, la seva condició divina i humana i la seva obra redemptora.

"El nostre propòsit és confirmar els creients en Crist en la fe de l'Església. Volem que allò que nosaltres hem conegut, l'amor de Déu revelat en Crist, sigui motiu per a l'esperança, instal·lats a la finitud d'una vida sense fe en la destinació transcendent de l'ésser humà; i sense una altra alegria que el gaudi de tot el que de bo i bell tanca aquesta vida terrenal, do de Déu i al mateix temps, a causa del pecat, amenaçada per la mort ", van subratllar quan explicaven l'objectiu que es pretén amb aquesta instrucció pastoral.

El text presenta a Jesucrist com a salvador únic i universal que fa present en l'Església la seva missió al servei de tots els homes. Ella és configurada com a sagrament universal de salvació.

Compta amb un important aparell crític format per més de cent vuitanta cites, amb textos dels Pares de l'Església i textos conciliars, i té com a referències més recents el Pla pastoral 2016-2020 de la Conferència Episcopal Espanyola, aprovat en la CVI Assemblea Plenària de la CEE. L'exhortació apostòlica Evangelii Gaudium, del papa Francesc i els textos dels últims Papes configuren l'enquadrament del document, amb les diferents notes de la Comissió Teològica Internacional i de la Comissió Episcopal per a la Doctrina de la Fe sobre qüestions cristològiques i implicacions en l'Església.

La dimensió pastoral del text i el desig d'apropar el seu contingut al poble de Déu ha portat a incloure un glossari, per ordre alfabètic, amb alguns aclariments terminològics i conceptuals bàsics en la història de la cristologia. A més de les definicions es completa amb la referència a l'autor i l'obra d'on procedeix.

Es pot descarregar el document aquí

Mas informació al web www.conferenciaepiscopal.es