El 2, 3 i 4 de juliol ha tingut lloc, al seminari de Vic, les XI Jornades Interdiocesanes de Catequesi, sota el títol l’Any de la Fe per a impulsar la catequesi. En elles s’han aplegat uns 100 catequistes de totes les diòcesis que pertanyen al SIC. De la diòcesi de Lleida també va anar una petita representació.

Com el nom de la trobada indica, tota ella va gira al voltant de l’Any de la Fe.

La primera xerrada la va fer el nostre vicari general, Mn. Ramon Prat, que va situar el context cultural i espiritual del Concili Vaticà II. Com estava l’ambient i la societat que envoltava al Concili.

La segona la va fer Mn. Salvador Pié-Ninot explicant que va representar el Concili per l’Església i la societat. Així com també va fer unes pinzellades sobre els temes que es van tractar en ell.

El Concili va comportar una Nova Evangelització, com dir el nom de Déu en les societats europees que ens va fer reflexionar el senyor Josep Maria Carbonell .

Una vegada coneixedors de la realitat que envoltava al Concili Vaticà II, amb els seus continguts, el seu esperit, les seves noves maneres de veure el món, llavors van entrar a parlar de l’Any de la Fe, què demana a la catequesi?. L’Any de la Fe convocat pel Papa Benet XVI a la llum del 50è aniversari de l’inici del Concili Vaticà II. Aquesta xerrada la va fer Mons. Joan-Enric Vives, Arquebisbe-Bisbe d’Urgell. Aquest Any de la Fe toca bastant intensament el tema de la catequesi, de la nova evangelització i llavors es va fer reflexionar sobre les coses que es poden dur a terme.

L’última xerrada, que la va fer Mn. Xavier Morlans sobre Pedagogia del primer anunci per a una nova evangelització ens va fer veure la cura que hem de tenir en la transmissió de la nostra fe, de la nostra vivència com a cristians, que aquesta és la que realment queda en els infants i joves que puguem tenir en els nostres grups.

Vam sortir amb uns caps plens d’idees, plens de projectes, en definitiva plens de vida per la nostra catequesi amb infants, jovens, adults,...

Equip de la delegació