El passat dia 1 de maig, com cada any, la Pastoral Obrera de Lleida va organitzar la missa del dia del treball en la que els i les militants de l'Acció Catòlica Obrera (ACO) i simpatitzants van participar activament. La celebració va tenir lloc a la parròquia de Sant Andreu a les 10h del matí aplegant un bon nombre de persones.

La cerimònia va ser presidida pel Sr. Bisbe de la diòcesi de Lleida, Joan Piris, i conccelbrada per varis preveres. En la cerimònia el Sr. Bisbe, en la seva homilia, va fer un repàs sobre el contingut de la Doctrina Social de l’Església respecte a la qüestió del treball i les seves referències a la necessitat d’un treball digne i dignificant per a totes les persones.

Al final de la mateixa va fer una crida al compromís per part de tothom, fet que pels creients ve motivat per la nostra fe.

En referència a aquest compromís, i com a crida a l’acció, les seves paraules finals van ser: “tenim dret a equivocar-nos però no a abstenir-nos”.

En l’ofertori es van recollir les principals reflexions del manifest del primer de maig de l’ACO que van servir d’inspiració per a un conjunt d’ofrenes que reflectien el desig, per part de tothom, d’accions concretes encaminades a millorar la vida dels ciutadans i ciutadanes, principalment dels més vulnerables i necessitats.

En acabar la celebració es va recordar, a grans trets, la vida i la tasca de mossèn Ventura Pelegrí com a un dels principals referents, força present encara, a la Pastoral Obrera de Lleida.

La festa va finalitzar amb un esmorzar col·lectiu en els locals de la parròquia, durant el qual els presents van  aprofitar per saludar-se i compartir la joia d’aquesta festa tant assenyalada i viscuda espiritualment per cadascun/a dels participants.