El primer divendres de març, dia 7, la Unió Eucarística Reparadora, grup de Lleida, celebrà el Dia Universal de l’Obra. Començà la jornada a la Casa d’Acció Catòlica, lloc cèntric de fàcil accés, on ens reunim cada mes. En aquesta ocasió, s’uní al nostre grup un bon nombre d’adoradores eucarístiques.

La taula presidencial estava ocupada pel nostre consiliari, Rvd. Mn. Joaquín Lax Fauquet, amb les dues oradores, que, tot seguit, anaven a intervenir.

Després d’una breu salutació a càrrec d’una representant local, iniciava la seva intervenció la germana Elisabeth Acosta, missionera eucarística natzarena, recordant-nos les primeres passes de l’obra i l’experiència impactant del beat Manuel González García a la parròquia de Palomares del Río, petita població propera a Sevilla, el sagrari de la qual, el 1902, presentava un aspecte de deixadesa i desolació inadmissibles i davant el qual el nostre fundador “tingué intenció de fugir”, però “no va fugir”, sinó que es va quedar una bona estona reflexionant i buscant alguna solució, i que com és ben conegut, és el punt d’arrencada de la nostra UNER, destinada primordialment a l’atenció del “Sagrari abandonat”.

Tot seguit intervingué la senyora Oliva Díaz Sánchez, presidenta del Grup UNER de Palència i directiva nacional de la nostra institució, que exposà amb paraules senzilles la seva gran experiència com a membre d’UNER (les sempre conegudes i reconegudes com “Maries del Sagrari”), en les seves múltiples facetes com a dona del nostre temps, esposa, mare i àvia, i cristiana compromesa amb la missió de l’Església, i això en circumstàncies favorables o no, comptant sempre amb l’ajuda de Déu, amb una “fe infrangible i una esperança certa” en moments de dolor, gràcies a Déu vençuts, i donant sempre testimoni d’una vida al servei del Senyor i del seu Regne.

A continuació, a la capella s’oficià la Santa Missa per Mn. Joaquín Lax, que en la seva homilia aplicà els textos litúrgics a l’essència de la UNER, amb la constant finalitat de promoure i practicar “l’Adoració Eucarística”. En acabar s’exposà solemnement el Santíssim, iniciant-se la pregària amb les oracions i comentaris preparats per la UNER per a aquest dia en concret, recordant totes les necessitats de l’Església i del món.

En aquesta ocasió, s’uniren a UNER un bon nombre de simpatitzants, acompanyant-nos el president del grup de Lleida, ”de l’Adoració Nocturna”, i responsable de “l’Adoració Diürna”, organitzada en la nostra ciutat en la parròquia de Sant Pere. Sr. Josemaria Ponz i la seva esposa, als quals agraïm el seu constant suport. Es van acabar els actes amb un dinar de germanor en un local prop de la seu d’Acció Catòlica. Grup UNER de Lleida