El Seminari Major Interdiocesà és una institució formativa de l’Església catalana on estudien 25 seminaristes dels bisbats de Tarragona, Girona, Lleida, Solsona, Tortosa, Urgell i Vic. Com viuen els futurs sacerdots de Catalunya? Quina formació reben els joves que volen ser capellans?

“Signes dels temps” entrevista Norbert Miracle, rector del Seminari Major Interdiocesà de Catalunya. La conversa s’ha gravat a l’edifici del Seminari Interdiocesà a Barcelona.