El grup UNER (Unió Eucarística Reparadora) de Lleida, ha celebrat la santedat reconeguda oficialment per l'Església de Sant Manuel González García, sacerdot i Bisbe de Màlaga i de Palència, fundador entre altres entitats de les "Maries dels Sagraris–Calvaris", incorporades avui a "Unió Eucarística Reparadora",...

canonitzat pel Sant Pare, Francesc el 16 d'octubre d'aquest any, a Roma, en el curs d'una solemne celebració.

Amb aquesta ocasió, UNER-LLEIDA va programar diversos actes. Així ens reunírem el dissabte 29 d'octubre, a les sis de la tarda, en la Parròquia de Sant Pere per escoltar la interessant ponència pronunciada per Maria del Carmen Ruiz Izquierdo, de la Congregació de les Missioneres Eucarístiques de Natzaret, sota el lema: "Missatge de Sant Manuel González, Apòstol de l'Eucaristia". La ponència ens va permetre reviure en les seves paraules l'estil del nostre sant, la seva vida dedicada a l'apostolat eucarístic i a la caritat, i les vicissituds històriques que va patir. Sant Manuel González va veure's amenaçat de mort en la seva "terrible nit" en Màlaga, l'11 de maig de 1931. Les paraules de Ma. Carmen Ruiz, en la seva interessant i brillant dissertació, aconseguiren fer-nos conèixer millor la figura del nostre fundador, la seva personalitat i els seus sofriments.

En acabar, va tenir lloc la Santa Missa concelebrada pel nostre Consiliari, Mn. Joaquin Lax, acompanyat de l'anterior, Mn. Josep Martí Cristòfol, participant les "Maries", associades a la UNER del grup de Lleida, amics i assistents a l'Eucaristia tots amb aires de germanor.

El diumenge, 30 d'octubre, els actes es van centrar en la solemne Eucaristia a les 12 de migdia en la Catedral, presidida pel Sr. Bisbe, En Salvador Valls. A l'altar major, unes flors adornaven el quadre de "Sant Manuel González", i als peus de la "Verge del Blau", la "banderola" que enlairà a Roma la representació de Lleida en la seva canonització completaven el seu record.

El Bisbe Salvador Valls, coneix bé la nostra obra i glossà en la seva homilia la biografia i característiques del sant fundador, juntament amb l'explicació dels textos litúrgics d'aquest diumenge. La solemnitat de l'acte es remarcà amb l'acompanyament musical del Mestre de Capella del temple catedralici. Hi eren presents molts fidels, entre els quals es comptaven representants de les congregacions religioses femenines establertes per aquestes comarques i també directius i membres de les entitats incorporades a "l'Àrea de Litúrgia i Espiritualitat", destacant-se els de "l'Adoració Nocturna i Diürna" al Santíssim Sagrament.

En resum una celebració oberta a la societat creient d'aquestes terres ilerdenses, per a qui la figura de "Sant Manuel González", resulta molt nova malgrat que la nostra entitat porta establerta més d'un segle en aquesta Diòcesi.

Grup UNER de Lleida.