El vespre del dimarts 8 d’octubre, una trentena de persones dels Consells de Pastoral de les 5 parròquies que formen l’arxiprestat “Perifèria”, ens hem reunit als locals parroquials de la Bordeta per reflexionar i marcar els objectius pastorals per al present curs. Enguany hem comptat amb un invitat d’última hora: el nostre bisbe Joan.

La trobada s’ha desenvolupat segons l’ordre del dia previst. Mn. Joan Jové, arxipreste de la “Perifèria” ha donat la benvinguda a tothom i ha dit que, donat que pròximament el Sr. Bisbe iniciarà la visita pastoral a l’arxiprestat, va creure oportú convidar-li a que participés en la primera reunió del curs. I ha recordat la funció dels Consells de Pastoral: coordinar la tasca pastoral i engrescar la comunitat parroquial.

Després, breu presentació dels participants i una pregària per iniciar el treball en el nom del Senyor, en la que hem reflexionat i pregat per les nostres parròquies. (En l’arxiu adjunt podeu trobar la pregària sobre la parròquia).

El tema de reflexió i debat ha estat el missatge del bisbe Piris “Arrelats en la Paraula de Déu”. Estava previst que ho presentés el P. Joan Valls però, donat que el bisbe era present, ho ha fet ell mateix. Llavors ha explicat que les 4 cartes pastorals dels anys anteriors volen ser un missatge permanent que acompanyi l’Església de Lleida pastoralment. El missatge per aquest curs és una concreció pràctica sobre “La necessària qualitat espiritual”, amb dos objectius: Donar prioritat a la lectura creient de la Bíblia per revitalitzar la fe. I així, a la llum de la Paraula de Déu revisar tot el que fem. Ens ha animat a formar en les parròquies grups de lectura creient de la Paraula de Déu.

L’altre objectiu és enfortir i consolidar el grup de persones que constitueixen l’ànima de cada parròquia. Cal tenir cura d’elles, perquè aquestes persones que estimen la parròquia, que la senten como casa seva, com la seva família, són les que donen continuïtat a la parròquia encara que canviï de rector.

Després hem treballat unes preguntes sobre el tema en petits grups. I per acabar, la Secretària del Consell ha anunciat les dates de les diferents activitats conjuntes dins l’arxiprestat.

El bisbe Joan ha explicat que la visita pastoral no és una visita de “inspecció”, sinó una ocasió pastoral perquè el bisbe conegui en directe la realitat de cada parròquia i, al mateix temps, perquè els feligresos el coneguin de prop. Per això demana que durant la visita no es faci res d’extraordinari per tal de no distorsionar la realitat.

La reunió ha finalitzat amb una pregària.

Conxita López Torres