En el número 1824 del setmanari religiós Catalunya Cristiana del 7 de setembre de 2014, es va publicar una entrevista a la lleidatana Assumpció Solà, una de les 5 persones recentment nomenades pel

Bisbe Joan Piris, Animadora de comunitat.

Per l’actualitat del tema i l’interès de l’entrevista l’adjuntem com a document.