L'Institut Superior de Ciències Religioses de Lleida (IREL), a través del Departament de Pastoral Aplicada, que coordina Laureano Sánchez, ha posat en marxa un parell de cursos de formació, per aquells seglars que puguin responsabilitzar-se i coordinar les parròquies en absència de preveres. Aquesta formació va des de la celebració de la paraula fins administrar els sagraments que autoritzi el senyor Bisbe.

Laureano Sánchez s'ha adreçat per carta a tots els rectors de la diòcesi, perquè difonguin aquest missatge entre els seus feligresos, per intentar cercar una solució a quelcom que ja comença a ser una realitat, que en un curt termini de temps la manca de preveres impossibiliti atendre degudament totes les comunitats de les parròquies del nostre Bisbat.

En la carta als sacerdots, l'IREL els fa sabedors que, a no ser que canviïn molt les coses, "possiblement un prevere anirà algunes vegades a les parròquies per a celebrar l'eucaristia, confessar, etcètera..., i la resta del temps, un responsable laic o laica s'haurà d'encarregar de fer la celebració de la paraula, donar la comunió, coordinar grups de joves, catequesis, etc., així com d'administrar els sagraments que el senyor Bisbe li autoritzi".

Aquesta tasca que es preveu puguin desenvolupar alguns seglars requereix d'una formació específica, que és la que ofereix l'IREL a través de dos cursos:

El d'Agents de Pastoral va dirigit a "persones que, amb una preparació bàsica en temes pastorals i educació en la fe, vulguin ajudar al prevere de la seva parròquia i formar part de l'equip que la dinamitza, però no fer-se responsables de la mateixa".

El d'Animadors de Parròquia està pensat per a "persones que, havent fet estudis en Ciències religioses o essent ja, agents de pastoral, vulguin rebre una formació més especifica que els hi permeti, prèvia presentació per part de la seva comunitat, posar-se a disposició del senyor bisbe i ser nomenats animadors-responsables de parròquia en absència de prevere".

AdjuntMida
Microsoft Office document icon Carta als preveres.doc1 byte