Amb una nombrosa assistència de fidels, el diumenge següent al de Resurrecció, 7 d'abril, s'ha celebrat a la Catedral de Lleida el culte a la Divina Misericòrdia. La Missa, presidida per Mons. Joan Piris i

concelebrada per diversos preveres, ha estat precedida per l'Exposició del Santíssim, el Rosari de la Divina Misericòrdia i l'Acte de Consagració.

Els cants de la Coral del Col·legi Mater Salvatoris han acompanyat la celebració, que ha conclòs amb la veneració de la Relíquia de Santa Faustina Kowalska.