La parròquia de l’Assumpció de la Mare de Déu d’Alcarràs, va acollir el diumenge 25 d’octubre una solemne Missa d’Acció de Gràcies per les Noces d’Or sacerdotals del franciscà P. Ramon Domènech Castells, fill d’aquest poble del Segrià, on va néixer el 12 de desembre de l’any 1938.

L’església, la mateixa on fou batejat, va rebre la Primera Comunió i on va celebrar la seva primera missa fa cinquanta anys, després de rebre l’ordenació sacerdotal, l’11 de juliol de 1965 a la ciutat de Berga, era gairebé plena d'alcarrasins i alcarrasines que van voler sumar-se a la celebració.

Hi assistí l’alcalde Miquel Serra, acompanyat per diversos regidors i el director de Governació a Lleida, Jordi Curcó. Entre els assistents hi havia també un bon nombre de exalumnes de la residència de Sant Antoni de Pàdua dels franciscans de Lleida, que el P. Ramon Domènech va dirigir durant 21 anys (1968-1989), entre ells el diputat al Congrés Josep A. Duran i l’exvicepresident de la Diputació de Lleida, Miquel Padilla.

L’Eucaristia fou presidida pel mateix P. Domènech i concelebrada pel rector d’Alcarràs, Mn. Julio Enrique Galvis; el guardià dels franciscans de Lleida, P. Francesc Vilà; el també franciscà i guardià dels franciscans de Sabadell i alhora “televisiu”, P. Carles Fuentes, i el germà Manuel Hernández. Concelebraren també el Dr. Xavier Bastida i el Dr. Joan Benito, tots dos canonges i membres del Tribunal Eclesiàstic de l’arquebisbat de Barcelona, del qual el P. Domèneh és vicari judicial; així com els preveres lleidatans Mn. Àngel Escales i Mn. Josep M. Novell.

Envoltant el presbiteri s’ubicà la comunitat de religioses clarisses franciscanes del santuari del Sant Crist de Balaguer, amb la seva mare abadessa Maria Victoria Triviño.

El P. Domènech, en la seva sentida homilia, davant el seu germà i tota la seva família, feu especial memòria dels seus pares: “Avui recordo amb enyorança la meva mare i el meu pare, amb emoció i molta estima. Avui també prego per ells, però estic segur que ells dos em beneiran, ens beneiran des del Cel.  Tot ajuda a acostar-nos a aquest cel. També he procurat acostar la terra al Cel”.

Feu tot seguit una pinzellada de la seva vida sacerdotal i religiosa i referint-se a Lleida, recordà la direcció de la residència d’estudiants: “Ho vaig fer educant, formant, buscant la millor manera que cada estudiant creixés com a persona íntegra i integral, material i espiritual”. Com a franciscà, "he procurat fer la vida terrena dels frares una mica més celestial, més vida fraterna. Tot això és apropar la terra al Cel”.

Finalitzà l’homilia emprant com a balanç dels seus 50 anys de sacerdoci les paraules de Sant Joan XXIII, terciari franciscà: “Em sento tranquil i satisfet del meu estat: únicament descontent de no ser sant i exemplar en tot com és la meva obligació i voluntat”.

En el moment de les ofrenes, els nebodets més petits li aproparen a l’altar els ciris “amb el qual ens vas batejar”, mentre que altres familiars van col·locar-li damunt la casulla una estola nova, record familiar de les Noces del seu germà i “tiet”.

Finalitzada la celebració fou el moment dels parlaments i del lliurament d’alguns obsequis i records. En primer lloc el rector del poble li lliurà una placa on es reproduïa la seva partida de baptisme i les altres anotacions dels llibres parroquials. Tanmateix el Consell parroquial li lliurà una placa commemorativa de la celebració: “És de tot el poble!!!”, li digueren.

Tot seguit, l’alcalde d’Alcarràs li feu entrega del llibre de la història del poble: “Un poble que sempre portarà el nom del P. Ramón en el llibre de la seva història”, digué. Alhora li agraí que hagués volgut celebrar en el seu poble nadiu i amb la seva gent les Noces d’Or sacerdotals.

També director de Governació i amic personal del P. Domènech, abans de fer-li lliurament d’una placa de reconeixement en nom de la direcció general d’Afers Religiosos de la Generalitat, feu una breu i sentida intervenció: “Com un més, voldria donar-te les gràcies perquè has estat i ets un home fidel a Jesucrist, a l’Església i a l’orde franciscà. Un bon “fraret” que amb el teu ministeri sacerdotal i carisma religiós, ens has fet sentir orgullosos de l’Església i potser a altres més allunyats o indiferents, a reconciliar-se amb ella.  Gràcies perquè has practicat i practiques amb escreix el lema franciscà de “Pau i bé”. Has estat un home de concòrdia, has conreat sempre el diàleg i creat espais de llibertat”.

També l’abadessa del Sant Crist de Balaguer, Mª Victòria Triviño, va agrair-li el seu testimoni franciscà i el suport que sempre ha donat a la seva comunitat: “Ets un franciscà rellevant a Catalunya”, li digué.

Finalment, fou el mateix P. Ramon qui agraí totes les paraules i testimonis, alhora que es mostrà molt content de la resposta de la gent del seu poble Alcarràs: “Continuaré beneint i apropant la terra al Cel”, digué amb paraules d’agraïment i curulles d’emoció continguda.

Com no podia ser d’una altra manera, el cant del Virolai en honor a la Mare de Déu de Montserrat interpretat per la Coral d’Alcarràs que havia solemnitzat l’Eucaristia, posà colofó a la celebració de les Noces d’Or, tot i que tingué continuació en un dinar de germanor.

A la sortida de l’església tothom va rebre un recordatori amb la fotografia que el franciscà va fer-se amb el papa Francesc a Roma,  quan el passat 19 de juny, després d’haver concelebrat l’Eucaristia amb el Sant Pare a Santa Marta, fou rebut per aquest. Darrere unes paraules d’agraïment que són alhora desig i pregària: “Vull donar gràcies a aquesta nostra terra, a vosaltres, alcarrassines i alcarrassins que la féu fecunda, a l’Església que m’ha ensenyat a estimar i a Jesús que m’ha fet el vostre germà”.

Més fotos en aquest enllaç.