El passat 6 d'octubre va tindre lloc una taula rodona per celebrar el dia del Treball Decent a la seu de Càritas Diocesana de Lleida. Hi van participar Ramon i Antoni dels sindicats d'UGT i CCOO que van parlar sobre la defensa dels drets dels treballadors.

Van explicar quines eren les condicions precàries que avui en dia vivien els treballadors i les seves conseqüències que tenen sobre les persones. Al diàleg posterior, els participants van concloure que el treball és un element important en la vida de la persona per poder sentir-se integrat en una societat.

Per tant, van considerar important que seria bo de tenir més debats sobre aquest tema, de quin paper juga avui en dia el "treball" en la societat i com pot ser en el futur pròxim.

Per la qual cosa, els participants creuen que la Universitat, l'administració, les entitats socials, les organitzacions d'empresaris i els sindicats han de reflexionar sobre "el treball" i donar llums per estar integrat en la nostra societat i perquè sigui un element integrador i no excloent.