‘Les xarxes socials, nous mitjans per a la nova evangelització’ ha estat el tema de treball que enguany ha aplegat a les Comissions de Comunicació de les Conferències Episcopals de Portugal i Espanya en una trobada que han mantingut a la Seu d’Urgell i Barcelona.

La cimera Ibérico 2013, coordinada per la Comissió de Comunicació de la Conferència Episcopal Espanyola, que presideix el bisbe de Lleida, Joan Piris, ha estat representada per part portuguesa pel bisbe auxiliar de Porto, Pio Alves, responsable dels assumptes relacionats amb la informació a l’Església lusitana.

Els representats de les dues delegacions han tingut Barcelona com a punt de trobada abans de sortir cap a la Seu d’Urgell, on s’han fet les reunions de treball, en les quals també ha participat l’arquebisbe d’Urgell, Joan-Enric Vives.

Durant la sessió de treball, el Sr. Joan Lozano, membre de la Delegació de MCS de l'arquebisbat de Barcelona, ha tractat a bastament de les possibilitats de les noves tecnologies per a l'anunci de l'Evangeli, i la seva aplicació en el Full Dominical, que s'ha materialitzat en els darrers mesos, per Barcelona i per d'altres diòcesi.

També s’ha fet una reflexió a l'entorn de la comunicació digital i el paper evangelitzador de l'Església en aquest marc.

La cimera ha finalitzat a Barcelona amb una visita guiada al temple de la Sagrada Família i una trobada amb el Cardenal Lluís Martínez Sistach.