El Col·legi Episcopal de Lleida ha estrenat un mural artístic al pati del centre que ha estat pintat per un alumne de 2n de Batxillerat, Albert Bonet.

L’estrena del mural s’ha fet en el marc de la cloenda de les activitats extraescolars, de la festa de fi de curs a Educació Infantil i de la revetlla de fi de curs.La directora del centre, Antonieta Mateus, ha felicitat l’alumne autor del mural, que ha materialitzat el que ha estat el seu projecte de recerca com a estudiant de Batxillerat Artístic.

El mural representa les diferents etapes del coneixement que van lligades a les de l’educació. Alhora, l’obra s’ha vinculat a les analogies cromàtiques, il·lustrant la diversitat de persones amb la diversitat de colors.

El mural, segons ha comentat l’Albert, convida a sentir l’Educació de manera viva.A més de les activitats de cloenda, també s’ha fet una jornada de donació de sang.