Foto Rectangle: 

El passat dia 6 de maig va tenir lloc la conferència Treball i dignitat. És possible!, del professor  Eduardo Rojo Torrecillas, que havia programat la Delegació de Pastoral Obrera de la Diòcesi de Lleida, Justícia i Pau, Càritas i la Fundació Jaume Rubió i Rubió dins la campanya d'aquest any amb motiu del Primer de Maig.

En la seva conferència, el professor Rojo va subratllar com la legislació laboral ha precaritzat el treball a Espanya i va dir frases com aquestes: "Un professor d'universitat pot dir als seus alumnes: Sou una generació perduda?", "La legislació laboral ha tingut com a finalitat la precarització del treball i donar més poder a l’empresari", "Aquesta utilitza el contracte temporal d'una manera abusiva i il·legal" o "El treball autònom s'utilitza fraudulentament per part de les empreses per externalitzar serveis i abaratir costos, quan haurien de ser contractes laborals".

Tot això ha tingut una conseqüència en la qualitat del treball a Espanya i ha fet devaluar els salaris, les condicions del treball i augmentar les desigualtats.

Però cal fer propostes, segons el professor Rojo i aquestes van pel camí de la creació d'empreses socialment responsables, de fer una aposta per les empreses col·laboratives com són les cooperatives o les empreses d'inserció, on la participació del treballador és important, per aconseguir una reforma a fons de la legislació laboral i tornar a posar en igualtat de condicions a la patronal i treballadors, tornant d'aquesta manera a la concertació social.

Cal també segons el professor una incidència gran en la formació de les persones que no han accedit a ella per alguna causa, per tant, tornar a les polítiques d'igualtat d'oportunitats.