Delegats i col·laboradors de les delegacions de Missions de Catalunya, es van reunir a Tarragona els passats 3 i 4 de febrer. Van ser unes hores per compartir experiències, unificar criteris, anar cap endavant, veure quines opcions hi ha sobre actuacions futures comunes i pregar pels àmbits que acull l'activitat missionera de l'Església.

Vàrem fer present el Crist enmig nostre, i ho vam fer en comunió amb els missioners i missioneres de la nostra església, amb tota la comunitat de creients.

Posem davant el Senyor la Missió que portem a terme, a les persones, les il·lusions i els reptes amb què fem camí, cadascú des de la seva realitat diocesana.