Mn. Ramon Prat, teòleg i Vicari general de la nostra Diòcesi, ha fet la recensió del llibre, publicat per l’editorial Herder, Déu és feliç donant-se, del teòleg Josep Maria Rovira Belloso. Aquesta obra de teologia espiritual

publicada recentment, és el fruit d’anys de reflexió teològica i espiritual d’aquest autor de la diòcesi de Barcelona, que en l’actualitat té 95 anys.

Podeu veure la recensió en el document adjunt.