El passat 4 d'octubre, dia de Sant Francesc d'Assís, en el Santuari de Sant Antoni de Pàdua de Lleida s'ha celebrat el ritual d'iniciació pel qual sis aspirants sol·liciten l'ingrés en l'Orde Franciscana Seglar.

Després d'un temps d'iniciació dels candidats, s'obre un període de formació, que culmina amb la Professió de la Regla i l'admissió a l'Orde.

L'Orde Franciscana Seglar (O.F.S.) és una Orde religiosa, formada per seglars i preveres que es comprometen a portar una vida inspirada en l'Evangeli, a l'estil de Sant Francesc d'Assís, el qual fou el seu inspirador i és considerat com el fundador d'aquesta Ordre. La peculiaritat d'aquesta Ordre és que està formada per laics que viuen el seu compromís evangèlic en les seves famílies, el seu treball i dins la societat actual.

Des de la seva fundació, al segle XIII, ha perviscut fins als nostres dies, al costat de les seves Ordes germanes dels Germans Menors (en les seves tres branques: frares menors, conventuals i caputxins), la Tercera Ordre Regular i les Dames Pobres (clarisses).

L'O.F.S està estesa en multitud de països del món. Està estructurada en Fraternitats locals, regionals, nacionals i una Fraternitat internacional. El Santuari de Sant Antonio de Pàdua, és el convent dels Pares Franciscans ("Frarets") i a més, és la seu de la fraternitat de Lleida.

Albert Pallejà

Ministre de l'O.F.S. de Lleida