Els bisbes catalans han fet pública una nota sobre les eleccions del 27 de setembre i parlen del “moment crucial com el que estem vivint" i que "pot tenir conseqüències de llarga durada".

En aquest context emmarquen els bisbes catalans els comicis reafirmant "el nostre respecte per la legítima diversitat d’opcions que se sotmetran a votació".

En la nota que han publicat aquest dilluns, 7 de setembre, el conjunt dels bisbes catalans parlen d'una convocatòria que pot "tenir una notable importància històrica". Es remeten a la nota que van publicar abans de les eleccions del 2012 per recordar que "aquests darrers anys s’han manifestat nous reptes i noves aspiracions, que afecten la forma concreta com el poble de Catalunya s’ha d’articular i com es vol relacionar amb els altres pobles germans d’Espanya en el context europeu". I constaten que tres anys després aquest debat encara "ha pres més intensitat" i que "estan en joc qüestions decisives a nivell institucional, polític i social".

Igualment es reafirmen en que "no toca a l’Església proposar una opció concreta", però defensen la "legitimitat moral" de totes les opcions que es plantegen davant d'aquest debat: "defensem la legitimitat moral de totes les opcions polítiques que es basin en el respecte de la dignitat inalienable de les persones i dels pobles, i que recerquin amb constància la pau i la justícia".

Com han recordat permanentment en les notes que sempre publiquen abans de les eleccions catalanes, els bisbes es reafirmen la "identitat nacional de Catalunya" que van avalar el 1985 en el document "Arrels cristianes de Catalunya”. També manifesten "el nostre amor a la Pàtria catalana, a la qual l’Església ha volgut servir des dels seus inicis, i el nostre respecte per la legítima diversitat d’opcions que se sotmetran a votació". 

En la nota sobre el 27S, una vegada més recorden "el deure de tots els ciutadans a participar activament en les eleccions com una manera d’exercir la pròpia responsabilitat en la recerca del bé comú". Però accentuen aquesta crida a la participació "en un moment crucial com el que estem vivint, que pot tenir conseqüències de llarga durada". Com altres vegades, exposen com a criteris bàsics a tenir presents "el respecte als drets de les persones, de les famílies i les institucions, així com l'honestedat i la transparència de la gestió pública; i la regeneració de la política, pensada amb visió àmplia, i que prioritzi la justícia i l'atenció als més febles i als que sofreixen el pes de la crisi econòmica".

Davant de la legitimitat de les diverses opcions polítiques, la nota també demana es mantingui "la convivència de la societat catalana dins la pluralitat d’idees, conviccions, opcions i sentiments, cosa que vol dir animar la construcció d'una societat democràtica, solidària, acollidora amb els emigrants, respectuosa amb totes les sensibilitats i defensora de les llibertats". En aquest punt reclamen un esforç per "eradicar els efectes perniciosos de la crisi econòmica"

Com sempre, la nota que publiquen els bisbes catalans és aprovada per consens entre els bisbes que formen actualment la Conferència Episcopal Tarraconense i reflecteix els punts de vista que comparteixen tots els bisbes.