El projecte Habitatges socials del Seminari és “un arbre” que va creixent poc a poc amb la col·laboració de moltes i diverses persones. L’Objectiu final és facilitar habitatges socials per

a famílies desnonades i/o sense accés a un lloc on viure dignament.

Però, el camí per arribar-hi també és molt important. Volem que aquest sigui un procés creatiu, obert a les aportacions d’uns i altres i, a la vegada, realista, sostenible en el temps, alternatiu i moltes coses més que anirem descobrint en el dia a dia.

Hem optat per finançar el projecte d’una manera alternativa, a través de la banca ètica. Creiem que la banca tradicional ha de canviar, i molt, en el seu ser i fer.

Hem apostat per obrir un compte corrent a la banca ètica perquè aquesta, contràriament al que fa la banca tradicional, no cerca només el màxim benefici -sense importar-li el com ni a costa de qui-, sinó que inverteix en projectes no especulatius i que beneficiïn la societat.

Per tot això, ens sentim millor en la banca ètica. Concretament, el compte ha estat obert a l’entitat bancària Tríodos Bank, i el compte és 1491-0001-23-2046065120 Malauradament la banca ètica és una realitat encara jove i l’oficina més propera la tenim a Barcelona.

Així, doncs, cal fer les aportacions via transferència bancària o internet. Aquelles persones que ho prefereixin podran aportar els seus donatius personalment, bo i especificant-ne el destí, a la seu de Càritas Diocesana de Lleida, Plaça Sant Josep, 2 (al costat de la Parròquia de Sant Llorenç), que farà de mitjancera.

Cal tenir en compte, també, que totes les aportacions econòmiques per aquest projecte, si es vol, podran desgravar a Hisenda.

Si podeu ajudar-nos, encara que sigui només amb una petita quantitat, contribuireu a fer possible aquest projecte. I és que el farem realitat “entre tots i totes, i per al bé de tothom “

Carles Sanmartín.

Delegat de pastoral socio-caritativa. Diòcesi de Lleida.