Foto Rectangle: 

L’administrador diocesà, l’equip directiu de la cúria episcopal i els treballadors i voluntaris del Bisbat de Lleida adrecen la seva felicitació al bisbe electe de Lleida, Mons. Salvador

Giménez Valls, amb motiu de la seva onomàstica i li fan arribar els seus millors desitjos, tot esperant la seva propera arribada a la nostra diòcesi.