L'IREL ha programat una formació especifica dirigida a persones laiques que hagin acabat els cursos d' Agent de Pastoral, Llicenciatures o Diplomatures en Ciències Religioses i que vulguin

posar-se a disposició del Sr. Bisbe per a ser "Animadors de comunitats, en absència de prevere".

El projecte s'explicarà en una sessió que tindrà lloc a l'IREL, dissabte vinent dia 12 de gener, a les 11h.

Coordina el curs el Dr. Laureano Sánchez.