La Delegació de Pastoral de Salut de Lleida va organitzar el passat 3 de desembre una jornada de Formació per tots els voluntaris que treballen i atenen espiritualment als malalts als hospitals, residències, domicilis i que els hi porten la comunió. El tema era “Ministres Extraordinaris de la Comunió”.

La part més teòrica va anar a càrrec de Mn. Gerard Soler, liturgista i responsable de l’àrea de Litúrgia del Bisbat i la part més Pastoral i pràctica, a càrrec del nostre Bisbe, Mons. Joan Piris.

Entre moltes de les coses que allí ens van dir, podríem destacar que hem de sentir-nos enviats a donar el Cos del Crist, en nom de l’Església i, en particular, ser nomenats pel Bisbe de la Diòcesi. Tenint sempre la màxima cura, decoro i coherència, tractant amb tota tendresa i respecte tant al malalt, l’avi, i l’impedit, com a qui entreguem i donem a aquestes persones, que és Nostre Senyor Jesús. Els malalts sempre estan alliberats de tot protocol, norma o rigor, que regeixi qualssevol ritus, ja que ells mateixos són el cos sofrent del Crist.

Els participants van intervenir activament preguntant i demanant aclariments als seus dubtes. Agraint als dos ponents la seva dedicació, disponibilitat i presència, i als participants la seva participació a la Delegació de Pastoral de Salut.

Lourdes Gilgado

Pastoral de la Salut