El Dr. Ramon Prat i Pons, vicari general del Bisbat de Lleida, va estar guardonat amb la medalla d'honor de la Facultat de Teologia de Catalunya (FTC), durant l'acte d'inauguració del curs, que va tenir lloc el passat 1 d'octubre a Barcelona.

Mn. Prat va sol·licitar passar a professor emèrit, després de 41 anys d'exercir de professor a la FTC,. Ell ha estat un dels pioners de la teologia pastoral a les nostres esglésies particulars i continua essent el director de l'Institut Superior de Ciències Religioses de Lleida-IREL.

Aquest reconeixement va coincidir amb la creació de l'Ateneu Sant Pacià,  una potent institució universitària dedicada exclusivament als estudis eclesiàstics i directament vinculada a l'Església de Barcelona i, a través d'ella, amb la resta de diòcesis que tenen la seu a Catalunya. 

El cardenal Giuseppe Versaldi, prefecte de la Congregació per a l’Educació Catòlica, va ser l'encarregat de signar la constitució de l'Ateneu Universitari Sant Pacià, durant l'acte d'inauguració de curs de les facultats eclesiàstiques.

A l'acte van assistir la pràctica totalitat dels bisbes catalans. Mn. Prat va estar acompanyat de Mons. Salvador Giménez.