Amb data 1 de setembre de 2014, Mons. Joan Piris, Bisbe de Lleida, ha signat els següents nomenaments:  

  • Sr. Joan Mateus Gorgues, Secretari General del Col·legi Episcopal..
  • Sra. Anna Jové Taribó, Responsable de Pastoral del Col·legi Episcopal.
  • Podeu veure en el document adjunt els nomenaments.