La Delegació de Mitjans de Comunicació Social de la Diòcesi de Lleida va enregistrar una entrevista amb el bisbe Joan Piris per emetre-la als 150 joves catalans reunits a Llinars del Vallès amb motiu de la Jornada Mundial de la Joventut. (Podeu veure-la en aquest vídeo https://vimeo.com/71723929).

La finalitat d’aquesta entrevista era visionar-la moments abans que el Sant Pare comencés a Rio de Janeiro la celebració del Perdó i, precisament sobre el sacrament del perdó i els pecats, la necessitat o no de confessar-se i per què fer-ho són alguns dels temes que tracta el bisbe Joan en aquesta conversa.