El 4 de desembre de 1963 marca una etapa fonamental en la relació entre l'Església i els mitjans de comunicació. Aquest dia es tanca la sessió pública del segon període del Concili Vaticà II i es realitza la votació del Decret sobre els instruments de la Comunicació social, Inter Mirifica.

Tal dia com avui Pau VI signava el Decret Inter Mirífica. Era la primera vegada que els bisbes dedicaven un document oficial als mitjans de comunicació. Una mostra de la importància que l'Església atorga als mitjans de comunicació com a instrument de relació social i d'anunci de l'Evangeli.