El proper dijous 13, a les 19’30h, a la Casa de l’Església Diocesana (Acadèmia Mariana), el Sr. Bisbe Joan Piris farà l’enviament en missió dels agents de pastoral de la Diòcesi.

En aquesta celebració

es fa palès i es celebra que ell, com a Pastor de l’Església Diocesana, confia als homes i dones seguidors del Crist ressuscitat, la noble tasca de col.laborar amb ell en l’evangelització de la societat lleidatana.

 Tots i totes som convidats a participar-hi !