Fa alguns dies, el consell presbiteral format pel Sr Bisbe, els dos Vicaris, els sis arxiprestos i altres mossens representant el clergat de la diòcesi, han tingut la darrera reunió ordinària d'aquest curs.

 En ella s'ha aprovat l'acta anterior i s'han tractat els següents punts:

Mn. Víctor M. Espinosa ha informat d'una proposta que s'està estudiant per una possible gestió conjunta d'alguns serveis de la casa sacerdotal i la Casa de l’Església.

També s'ha parlat de les gestions que es van fent per atendre les necessitats soci - sanitàries dels preveres amb necessitats especials de la casa sacerdotal.

El bloc més important de la reunió ha estat dedicat a parlar del tema:

Assemblea Diocesana. Comentaris i conseqüències de la mateixa, al nostre territori.

Fonamentalment s'ha dit que :

. Els tres testimonis de persones laiques amb "missió pastoral" van ser molts interessants.

. L'Assemblea ha servit per ser  lloc d’encontre de les diferents realitats pastorals diocesanes.

. Es valora la presentació de la nova organització de les quatre Àrees pastorals com a treball de conjunt

També es constatà que:

. Els testimonis no van ser exactament de presència pública d'Església en la societat.

. Hi ha persones que hi haurien d’estar a l'Assemblea i no hi són.

Com a suggeriments es donen els següents:

. Hi faltaria una mica de diàleg a les assemblees. (No sé sap bé, però, com fer-ho)

. Potenciar les aportacions de testimonis concrets: com viuen en les comunitats cristianes

. Treballar la preparació de l’assemblea en els arxiprestats.

. Ajudar els que volen caminar en les unitats pastorals que ja estan funcionant (potenciar espais de trobada i d’ajuda entre les unitats que ja estan caminant).

. Importància de tenir un dibuix de les necessitats pastorals que necessiten laics amb ministeris.

. Veure en els arxiprestats quins ministeris farien falta.

Finalment en el torn obert de paraules s'ha parlat de:

. Recordar el sentit del Cartell de les delegacions i àrees fet darrerament. S'ha recordat que se l’hi doni rellevància en les cartelleres parroquials.

. Informació del Simposi:  Maria Natzaret referent humà i cristià, que serà a l'Acadèmia Mariana del 18 al 20 d'octubre.

. De la trobada de polítics cristians amb el Sr. Bisbe, per compartir la prioritat diocesana "Presència d’Església a la societat".

. De les famílies que no poden pagar les colònies dels infants i del què es podria fer per poder crear una bossa de beques.