Quina relació hi ha entre la natura i l’espiritualitat? Es tenen en compte els valors espirituals en la gestió dels espais naturals protegits? Quin paper tenen les tradicions religioses en la protecció del medi ambient? Què vol dir la conversió ecològica que demana el papa Francesc?

“Signes dels temps” entrevista Josep Maria Mallarach, consultor ambiental i membre de la Unió Internacional per a la Conservació de la Natura (UICN). La conversa s’ha gravat al santuari del Miracle, a la comarca del Solsonès.