El 21 d’abril, la Delegació de Catequesi ha organitzat una trobada de formació de catequistes, sota el títol “Disseny d’un itinerari per a la formació de pares en el procés catequètic”.

La jornada va començar amb una presentació i una pregària. Després és va donar pas a la intervenció dels ponents de la taula redona: Mn. J. Salinas, la Sra. Montse Esquerda, la Sra. Antonieta Mateus i el P. Joaquin Pina.


Va actuar com a moderadora la Sra. Cristina Masamunt, catequista de la parròquia de Torrefarrera i del Col•legi de la Sagrada Família de Lleida. Encara que hi havien quatre ponents, en realitat n’eren cinc, si comptem amb els catequistes que, amb les seves preguntes, dubtes i qüestions, van provocar una llarga estona de diàleg i d’intercanvi d’idees. Els catequistes assistents, encara que no van sortir amb receptes de com fer la formació amb els pares, sí que van marxar amb idees, amb aclariments als seus dubtes i, sobretot, amb més recursos.


Mons. J. Piris va assistir bona part de la trobada i, abans de marxar, va dirigir unes paraules als catequistes, agraint la tasca que realitzen i recordant que els assistents eren una selecció que havien d’escampar el profit de la taula rodona. Com a resum, ens valen les paraules de Mn. Josep Anton Jové “Cal creativitat i ànim, i no mirar enrere, perquè el món d’abans no tornarà”.


Equip de la Delegació de catequesis