Podeu veure aquest vídeo-resum que recull alguns moments d'aquest esdeveniment solidari, organitzat pel Petit Cor de la Catedral i la comissió promotora del Projecte d'habitatges socials de l'antic Seminari, en

benefici de famílies desnonades i en situació de necessitat..

Podeu veure el vídeo en la secció Audiovisuals.