“Com fer front a les dificultats que comporta la nostra vida sacerdotal” és el títol de les jornades de formació pels sacerdots de la Diòcesi de Lleida que es van celebrar els dies 24 i 25 de setembre a la Casa de l’Església-Acadèmia Mariana i que al vespre es van fer extensives als laics. El doctor en Pedagogía Laureano Sánchez i la doctora Marta Trepat van ser els conductors que van introduir un debat que va resultar molt fecund.

El dimarts, Laureano Sánchez ens va ajudar a veure més el tema des del vessant social, de la nostra relació amb les persones que ens envolten i amb els nostres companys. Va incidir en la necessitat de l'acompanyament postulat des de diferents punts de vista. Va parlar també de la necessitat de sentir-se bé amb un mateix però sense tancar-se en el que sempre hem fet, sinó essent prou agosarats per buscar camins nous. Aquests serien també els punts de contacte amb la doctora Marta Trepat. El dimarts vam acabar analitzant tots conjuntament els possibles problemes que podem tenir en una parròquia i entre tots vam enriquir l'aportació del ponent tant pel qual fa referència al que no hem de fer com a aquelles actituds positives.

El segon dia, la doctora Trepat va encarar el tema des del vessant psicològic, fent-nos descobrir aquelles actituds que de vegades no assimilem prou o no desemmascarem prou i que ens continuen fent mal. Sempre hem de partir del que som i de com reaccionem per analitzar-ho a fons i buscar camins nous que ens portin a viure amb plenitud la nostra vida. També en aquest segon dia, es va baixar a problemes concrets de la vida, i a com encarar-los.