El segle XX és conegut com el Segle dels Màrtirs. Hi ha hagut més màrtirs cristians en els darrers cent anys que en els anteriors dinou segles.

Els màrtirs espanyols del segle XX van ser víctimes de la persecució religiosa. Van morir per l’odi que es va generar contra la seva fe, pel sol fet de ser catòlics. Només una paraula de renúncia a aquesta fe, en molts casos els hagués deslliurat del martiri i els hagués permès conservar la vida.

El secretari general de la Conferència Episcopal Espanyola, Juan Antonio Martínez Camino, parla en aquest vídeo d’aquests màrtirs que seran beatificats a Tarragona el proper 13 d’octubre, entre els quals hi ha gairebé un centenar amb vincles a la Diòcesi de Lleida.