En el context del Consell de Pastoral de la parròquia d’Alcarràs, convocat el passat dijous 30 de maig, mossèn Xavier Navarro va entregar a Mossèn Julio-Enrique Galvis un pen amb tots els ordres del dia i totes les actes del Consell de Pastoral dels últims 7 anys.

El canvi de rector pot suposar un temps per fer balanços i imaginar nous projectes que s’emmarquen en la continuïtat de la comunitat cristiana del nostre poble.