Com s’han d’educar els fills? Quines preocupacions tenen els pares? Treballen conjuntament les famílies i les escoles? Quines qualitats ha de tenir un bon mestre? Com s’han de transmetre els valors cristians?

L’educació del segle XXI planteja molts interrogants a les famílies. “Signes dels temps” entrevista aquest diumenge Juanjo Fernández, escriptor, conferenciant i consultor pedagògic a la Fundació Escola Cristiana de Catalunya.La conversa s’ha gravat a la biblioteca de l’Escola del Clot de Barcelona.