El passat 24 d'octubre, a la Parròquia de Sant Antoni M. Claret, va tenir lloc l'assemblea diocesana de l’ACO (Acció Catòlica Obrera) de Lleida, en la qual van participar 17 militants.

Vàrem iniciar la trobada amb una pregària, preparada pel grup de La Bordeta, i vàrem continuar amb la presentació del Pla del Curs 2015-2016, que porta per títol “Passem de la indignació a l'acció alliberadora”.

En aquesta iniciativa també es proposen diferents activitats de revisió de vida i estudis de l’Evangeli.

Ens vàrem reunir en grups per concretar aquest Pla, i en la posada en comú vàrem debatre i concretar entre tots les diferents accions proposades durant la fase del treball.

Altres temes que vàrem tractar van ser el relleu de responsabilitats, l'economia i les noves eines de comunicació del moviment.