Mn. Gerard Soler, en el seu escrit setmanal de Litúrgia Viva ens parla en aquesta ocasió de les misses votives.

Podeu veure l'escrit tot seguit i en el document adjunt.

DIUMENGE XXVII (A)

(Diumenge dels vinyaters homicides)

Misses votives

 

Les Misses votives, de “votum”, desig o també  “devoció”, se celebren per fomentar la pietat dels fidels, especialment en dies del temps ordinari durant l’any. “Les Misses votives dels misteris del Senyor o en honor de la Mare de Déu, o dels Ángels, o d’algun Sant, o de tots els Sants, d’acord amb la pietat dels fidels, es podran celebrar els dies ferials del temps durant l’any, encara que s’hi escaigui una memòria lliure. Però no poden celebrar-se com a votives aquelles Misses que es refereixen als misteris de la vida del Senyor o de la Mare de Déu, excepte la Missa de la seva Inmaculada Concepció, ja que llur celebració es relacionada amb el curs de l’any litúrgic” (OGMR 375).

          També per fomentar i aprofondir bé en l’amor a María, la Mare de Déu, tenim el Misal de les Misses de la Mare de Déu amb el seu Leccionari. “Es recomana d’una manera molt especial la memoria de Santa María en dissabte, perquè la Litúrgia de l’Església venera la Mare del Redemptor d’una manera primordial i per damunt de tots els sants” (OGMR 378).

          Misses votives: 1) De la Santísima Trinitat. 2) De la Santa Creu. 3) De la Santísima Eucaristía. 4) Del Santíssim Nom de Jesús. 5) De la Preciosísima Sang de Nostre Senyor Jesucrist. 6) Del Sagrat Cor de Jesús. 7) De l’Esperit Sant. 8) De la Mare de Déu. 9) Dels Sants Àngels. 10) De Sant Josep. 11) De tots els Sants Apòstols. 12) De Sant Pere i de Sant Pau, Apòstols. 13) De Sant Pere, Apòstol. 14) De Sant Pau, Apòstol. 15) D’un Sant Apòstol. 16) De tots els Sants.

 

Mn. Gerard Soler

 

Litúrgia viva, 5-10-14