La revista Som Garrigues dedica una entrevista al rector del Seminari i president del Capítol Catedralici, Mn. Jaume Pedrós (adjuntem arxiu) en el seu darrer número.

Mn. Pedrós respon a les preguntes del periodista Albert Font Tarrés, amb el qual, a més a més de recordar els 35 anys de rector d’Aspa i el Cogul, conversa sobre la seva funció en aquestes altres missions diocesanes i sobre el moment actual de l’Església a casa nostra.