El dissabte 23 de febrer, malgrat el mal temps que s’havia pronosticat, una trentena de catequistes de les parròquies de diversos pobles i de Lleida ciutat, han gaudit d’un recés a la Parròquia de Sant Ignasi

de Loiola dirigit pel pare Joan Suñol, sj., sota el títol “...Ai de mi si no anunciés l’evangeli”. La nova evangelització en l’Any de la fe. 

Primerament hem tingut una reflexió sobre la nova evangelització i els seu escenaris recordant l’encontre de la Samaritana amb Jesús. Hem seguit un full de ruta comentant com Jesús es troba amb nosaltres. També hem parlat de la importància de tenir set per tal de començar un procés de conversió que ens acabi convertint en missatgers/transmissors de la Bona Nova (“...ai de mi si no anunciés l’evangeli” 1a Co. 9,16), com va passar amb la samaritana. No tothom acull el missatge que transmetem, avui en dia són una minoria els agraïts (Lc 17, 11-19) i volem ser, poc a poc, creïbles, significatius i portadors d’esperança. 

Tot plegat ens duu a tenir un contacte amb Crist, contacte que es fa mitjançant la pregaria. Jesús mateix ens parla com la pregària ha d’estar marcada per l’autenticitat, sentida amb cor de pobre i viscuda amb confiança. L’objectiu de la pregària cristiana és lliurar-se a Déu i als altres, estant al servei.

 

El resum de tot el matí de pregària va ser: L’Església necessita de catequistes evangelitzadors que suscitin i provoquin un nou encontre amb el Senyor!

 

Trini Catalán

Responsable de l’Arxiprestat de Gardeny

Delegada de Catequesi