Aquesta tarda el Bisbe de la Diòcesi de Lleida ha fer arribar una carta circular interna als mossens de la Diòcesi de Lleida en la qual els ha fet partícips d’una iniciativa seva per aquest Nadal. En aquest escrit

entre altres coses es pot llegir textualment:

"Al Missatge d’aquest any “La necessària qualitat espiritual”, i referint-me a la comunicació cristiana de bens, us deia que “l’actitud de compassió, solidaritat i compromís ha d’animar els membres de la nostra Església diocesana a compartir els seus béns amb els més desfavorits, tot aportant, com a mínim, el 0,7% dels seus ingressos.

Sabem molt bé que les situacions de necessitat estan augmentant i em consta que molts de nosaltres (si no tots) estem compartint, cada mes, un percentatge molt més gran dels nostres ingressos en favor del proïsme.Dono gràcies a Déu per aquesta generositat.

Tanmateix, em permeto fer-vos un suggeriment: que tots nosaltres –jo també– donem a Càritas la nostra gratificació extraordinària de Nadal.

Us convido a fer-ho de manera totalment voluntària i personal.”

Cal saber que :

- El text al que fa al·lusió el Bisbe Joan Piris és el Missatge per al Curs Pastoral 2012-13 que va presentar el proppassat mes de setembre.

El podeu consultar aquí http://www.bisbatlleida.org/document-publicacio/la-necess%C3%A0ria-quali...

El paràgraf citat textualment es troba a la pàgina 29.