La Casa Sacerdotal es va vestir de festa el dissabte 29 de juliol per celebrar la festivitat de Santa Marta, patrona de la Congregació Apostòlica Marta i Maria, que dóna servei a la residència que acull als preveres de la diòcesi, la majoria ja grans.

Recordant a les germanes Maria i Marta que van rebre Jesús a casa seva, les germanes que porten la Casa Sacerdotal des del gener del 2015 van celebrar la seva festivitat acompanyades pel Bisbe Salvador, preveres, altres religioses, treballadors i laics.

El nostre pastor va presidir una eucaristia a la capella de la Casa Sacerdotal després que una de les germanes llegís una introducció explicant els motius de la congregació, les finalitats i les cases que tenen repartides per tot el món. Ja durant la missa es van escoltar lectures bíbliques que feien referència al servei que ens demana el Senyor. En l’homilia, el bisbe Salvador va agrair a les religioses el servei que fan als preveres i també a tota la diòcesi. A continuació, tothom va compartir un refrigeri.

La Congregació Apostòlica Marta i Maria va ser fundada el 1979 a Guatemala, per Mons. Miguel Ángel García Aráuz, bisbe de Jalapa, i per la mare Ángela Eugenia Silva Sánchez, i van obrir la seva primera casa a Espanya el 1990, concretament a Tenerife. Actualment, les més de 900 germanes de la con­gre­ga­ció estan re­par­ti­des por dotze països d’Amè­ri­ca, Eu­ro­pa i Àfri­ca. A Espanya han obert 25 cases i Lleida és el primer lloc de Catalunya on s’han establert.