Amb motiu de la celebració del Primer de Maig, tal i com indica la programació conjunta elaborada per la Pastoral Obrera de Lleida, Justícia i Pau i la Fundació Jaume Rubió i Rubió, el dijous dia 30 d’abril i el dia 1 de maig, s’han portat a terme els actes programats.

La Vetlla de pregària es va celebrar el dia 30 d’abril, a la Parròquia de Sant Josep Obrer (Magraners), on vam posar en mans de Déu la vida de tantes i tantes persones que, encara ara, viuen situacions de precarietat.

A través d’uns còmics del dibuixant Forges, van pregar per les situacions de contractació precària, salaris baixos, atur, horaris de difícil conciliació familiar, retallades de personal... que el manifest elaborat per la PO Catalunya, ha denunciat aquest any.

L’eucaristia del Primer de Maig es va celebrar a la Parròquia de Sant Agustí (La Bordeta), on ens hem aplegat per celebrar la festa de Sant Josep Obrer i on commemorem el dia Internacional dels treballadors i treballadores.

Mn Ramon Prat, viari general de la diòcesi de Lleida, excusant la presència del nostre bisbe Joan a causa de la seva afonia, ha presidit la celebració.

L’eucaristia ha començat tot recordant el XX aniversari del document La Pastoral Obrera de Toda la Iglesia i l’Extracte del manifest del primer de maig de 2015 (elaborat pels Moviments Cristians de Catalunya i les Balears).

Després d’escoltar la Paraula de Déu, en Ramon Prat ens ha encoratjat a fer com Jesús en la nostra vida de cada dia; a ser portadors de la joia del Ressuscitat treballant i lluitant per una societat i un món més justos i on realment puguem viure la dignitat de la persona amb plenitud, tant en el treball, com en la família i arreu.

Amb la presentació de les ofrenes i les pregàries preparades pels diversos grups de l’Acció Catòlica Obrera, hem celebrat l’acció de gràcies a Déu, que ha acabat tenint un record emotiu pel P. Xavier Saigí i Grau, claretià, llegit per una militant de l’ACO, que el va conèixer. Trobareu el testimoni llegit al web de l’ACO de Lleida: http://www.acolleida.org/XavierSaigi

La nostra trobada ha finalitzat, tot compartint un refrigeri, amb una estona de convivència entre tots els assistents a la celebració.