Aquest curs, el col·legi Episcopal celebra el 60è aniversari de la seva construcció. Per aquest motiu la comunitat educativa ha participat els dies 25 i 26 de gener en unes Jornades que tenien com a tema central: "Nous Paradigmes de la comunicació en l’educació".

Acompanyats pel Bisbe Salvador els participants van veure la relació educativa com un acte de comunicació. La Sra. Rosa M. Pérez doctora en psicologia de la UdL i el Sr. Antoni Puigverd periodista i escriptor van impartir sengles conferències. A més, van gaudir de l’experiència compartida en una taula rodona d’una mare, un professor i una alumna, moderats pel Director del grup Segre: Sr. Joan Cal. I finalment es van organitzar set tallers animats per experts en diferents àmbits: família, esports, joves, periodisme, testimoniatge cristià, imatge, i xarxes socials.

Els assistents van aprendre, es van commoure i també van descobrir  una nova llum: que l’Episcopal té ànima, vol ajudar a créixer i ajudar a estructurar la ment de l’alumnat, vol afavorir que cadascú trobi el seu lloc i promoure la “desactivació” de dependències com pot ser en el cas del mòbil.

El Claustre de professors, sent coherent amb l’ideari, activa l’ànima del Col·legi. Té com a missió analitzar els canvis socials i convertir els objectius didàctics en instruments per connectar amb els alumnes allà on són. El claustre el formen mestres i professors amb vocació, que desitgen col·laborar amb els alumnes a descobrir les seves ales i animar a que volin alt i lluny.

Poden consultar les properes conferències al següent link: https://www.cepiscopal.org/jornades-educatives/

I també les fotografies: https://www.cepiscopal.org/jornades-educatives/recull-grafic/