Foto Rectangle: 

Les ordes de les Germanes Carmelites Missioneres i les Germanes Carmelites Missioneres Teresianes celebren el 7 de novembre la festivitat del pare Francesc Palau i Quer, el seu fundador.

El Pare Palau, natural d’Aitona (29 de desembre de 1811) on es conserva la casa natal i la cova, va ser beatificat el 24 d’abril de 1988 per Joan Pau II.