Mn. Gerard Soler, en el seu escrit setmanal de Litúrgia Viva ens parla en aquesta ocasió de la litúrgia de les hores.

Podeu veure l'escrit tot seguit i en el document adjunt.

DIUMENGE XXIX (A)

(Diumenge del retorneu al Cèsar això que és del Cèsar)

LA LITÚRGIA DE LES HORES

Presentació          

El Diumenge 6 de març de l'any 2011 vaig començar a escriure aquestes notes setmanals “Litúrgia viva”, primer sobre alguns aspectes de l'Any litúrgic i després seguint pas a pas la riquesa immensa, teològica, bíblica i espiritual de la celebració joiosa de l'Eucaristia de l'Església. Ara intentaré escriure allò que he explicat en les classes de Litúrgia i en comunitats religioses de vida contemplativa o vida activa, en els grups parroquials o d’altres grups, membres del poble sant de Déu, que volen descobrir les meravelles que resem i celebrem a la LITÚRGIA DE LES HORES.
         

L'Oració de l'Església va ser des del començament oració de tot el poble de Déu, pastors i fidels. El repte de la gran reforma conciliar és que torni a ser l'oració de tot el poble de Déu. Podria ser un compromís de tots.
         

"Els pastors d'ànimes procuraran que les Hores principals, sobretot les Vespres, siguin celebrades a l'Església amb paticipació comuna, els diumenges i les festes més solemnes. Es recomana que àdhuc els laics resitin l'Ofici diví o amb els sacerdots, o reunits ells amb ells, o bé i fins i tot ells sols" (SC 100).          

Encara estem lluny del compliment d’aquest desig conciliar en les nostres comunitats.          

Per redactar aquestes notes m'he servit de “l’Ordenament General de la Litúrgia de les Hores” (OGLH), document que ha de ser llegit i meditat per entendre les riqueses litúrgiques-bíbliques-teològiques que resem i celebrem. Per als Salms he fet ús de dos llibres del Professor Tommaso Federici, professor, mestre, veritable mistagog, i amic, mort a la Pasqua de 2002, del qual tantes coses he après (Teologia dei Salmi, Roma 1977; Comprendiamo i celebriamo i Salmi. A- I Salmi di supplica e di fiducia, Roma 1984). També m'he servit del llibre del meu bon amic Mons. Julián López Martín, Bisbe de León, La Oración de las Horas, Ediciones Secretariado Trinitario, Salamanca 1984.          

Em dono per satisfet del treball que he dut a terme i desitjo que aquestes notes siguin per lloar i beneir el Pare per la gran gesta de la Resurrecció del Fill, per mitjà de l'Esperit Sant.

Mn. Gerard Soler

Litúrgia viva. Litúrgia de les Hores, 19-10-14