Cicle
Cicle: 
C
Temps litúrgic: 
Nadal
Data: 
25/12/2018
Lectura primera
Is 52, 7-10
D'un cap a l'altre de la terra veuran la salvació del nostre Déu
Lectura del llibre del profeta Isaïes:
Salm responsorial
Salm 97
Lectura segona
He 1, 1-6
Déu ens ha parlat en la persona del Fill
Lectura de la carta als cristians hebreus:
Evangeli
Jn 1, 1-18
El qui és la Paraula es va fer home i plantà entre nosaltres el seu tabernacle
Lectura de l'evangeli segons sant Joan: